07.08.18

Orzeczenie rozwodu

Niestety w ostatnim czasie coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Jest to bardzo trudny okres dla małżeństw posiadających dzieci ale także dla związków bezdzietnych.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez psychologów orzeczenie rozwodu jest jedną z największych traum w życiu dorosłego człowieka. Plasuje się tuż za śmiercią krewnego czy ciężką chorobą, dlatego decyzja o jego podjęciu musi być dobrze przemyślana.

adwokat Białystok rozwód


Do wydania wyroku rozwodowego konieczny jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
Co to znaczy? Muszą być zerwane między małżonkami więzi:

 1. emocjonalne ( miłość, czułość, serdeczność, itp.)
 2. fizyczne ( zbliżenia seksualne, intymność) 
 3. gospodarcze ( prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego) 

Więzi te mogą ustać w wyniku działania jednego lub obojga małżonków. Przy orzeczeniu rozwodu sąd między innymi bada sprawę pod względem winy małżonka za rozkład pożycia.

Małżonkowie natomiast mogą wyrazić zgodę na zaniechanie orzekania o winie. Następują wówczas skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Wyrok rozwodowy może nastąpić:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem winy jednego z małżonków
 • z orzeczeniem winy obu stron

Najczęstsze przyczyny rozwodów? 

Zgodnie z danymi  Głównego Urzędu Statystycznego Polacy rozstają się głównie z powodu:

- niezgodności charakterów 29%

- niedochowania wierności 7%,

- nadużywania alkoholu (5%.),

-  dłuższej nieobecności (2%),

- nagannego stosunku do rodziny ( przemoc, niezaspakajanie potrzeb rodziny)

-  nieporozumień na tle finansowym,

-  różnic światopoglądowych

-  problemów seksualnych

W wyroku rozwodowym sąd orzeka także o:

 1. winie
 2. sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków
 3. obowiązku alimentacyjnym wobec dzieci każdego z małżonków
 4. zasądzenie alimentów od winnego rozkładu pożycia małżonka
 5. ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania
 6. kosztach procesu

 

Pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, np. rozwód mógłby spowodować pogorszenie warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, lub mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dzieci,
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować.

 

Skutki orzeczenia rozwodu

Prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód daje prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego, skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej, daje prawo do powrotu do poprzedniego nazwiska, a także pozbawia prawa dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku.

ADWOKAT BIAŁYSTOK ROZWÓD - ADWOKAT MAŁYSZKO

07.08.18

Orzeczenie rozwodu

Niestety w ostatnim czasie coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Jest to bardzo trudny okres dla małżeństw posiadających dzieci ale także dla związków bezdzietnych.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez psychologów orzeczenie rozwodu jest jedną z największych traum w życiu dorosłego człowieka. Plasuje się tuż za śmiercią krewnego czy ciężką chorobą, dlatego decyzja o jego podjęciu musi być dobrze przemyślana.

adwokat Białystok rozwód


Do wydania wyroku rozwodowego konieczny jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.
Co to znaczy? Muszą być zerwane między małżonkami więzi:

 1. emocjonalne ( miłość, czułość, serdeczność, itp.)
 2. fizyczne ( zbliżenia seksualne, intymność) 
 3. gospodarcze ( prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego) 

Więzi te mogą ustać w wyniku działania jednego lub obojga małżonków. Przy orzeczeniu rozwodu sąd między innymi bada sprawę pod względem winy małżonka za rozkład pożycia.

Małżonkowie natomiast mogą wyrazić zgodę na zaniechanie orzekania o winie. Następują wówczas skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Wyrok rozwodowy może nastąpić:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem winy jednego z małżonków
 • z orzeczeniem winy obu stron

Najczęstsze przyczyny rozwodów? 

Zgodnie z danymi  Głównego Urzędu Statystycznego Polacy rozstają się głównie z powodu:

- niezgodności charakterów 29%

- niedochowania wierności 7%,

- nadużywania alkoholu (5%.),

-  dłuższej nieobecności (2%),

- nagannego stosunku do rodziny ( przemoc, niezaspakajanie potrzeb rodziny)

-  nieporozumień na tle finansowym,

-  różnic światopoglądowych

-  problemów seksualnych

W wyroku rozwodowym sąd orzeka także o:

 1. winie
 2. sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków
 3. obowiązku alimentacyjnym wobec dzieci każdego z małżonków
 4. zasądzenie alimentów od winnego rozkładu pożycia małżonka
 5. ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania
 6. kosztach procesu

 

Pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, np. rozwód mógłby spowodować pogorszenie warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, lub mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dzieci,
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować.

 

Skutki orzeczenia rozwodu

Prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód daje prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego, skutkuje powstaniem rozdzielności majątkowej, daje prawo do powrotu do poprzedniego nazwiska, a także pozbawia prawa dziedziczenia ustawowego po byłym małżonku.

ADWOKAT BIAŁYSTOK ROZWÓD - ADWOKAT MAŁYSZKO

Potrzebujesz konsultacji lub porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...