Adwokat Białystok, prawo administracyjne

Prawo administracyjne

  • Sprawy z zakresu prawa budowlanego
  • Sporządzanie odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Reprezentacja w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi,
  • Obywatelstwo
  • oraz inne