• Sprawy z zakresu prawa budowlanego
  • Sporządzanie odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Reprezentacja w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi,
  • Obywatelstwo
  • oraz inne
  • Sprawy z zakresu prawa budowlanego
  • Sporządzanie odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Reprezentacja w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi,
  • Obywatelstwo
  • oraz inne

Potrzebujesz konsultacji lub porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...