Adwokat Białystok, prawo cywilne

Prawo cywilne

 

  •   Ochrona dóbr osobistych
  •  Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe
  •  Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów
  •  Prawo zobowiązań
  •  Prawo umów
  •  Postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe
  •  Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
  •  Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu
  •  Odszkodowania za błędy medyczne
  •  Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne