Nasz zespół prawników specjalizuje się w prawie cywilnym, oferując kompleksową ochronę w obszarach takich jak ochrona dóbr osobistych, nieruchomości, umów i odpowiedzialność cywilna. Reprezentujemy klientów w sprawach związanych z prawem zobowiązań, umowami, postępowaniami grupowymi i pozew zbiorowych, dbając o zabezpieczenie ich interesów.

Dodatkowo, specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań, obejmując obszary takie jak niewykonanie umów, szkody z tytułu czynów niedozwolonych, błędy medyczne i zdarzenia komunikacyjne. Nasze doświadczenie obejmuje szeroki zakres sytuacji, w których możemy skutecznie reprezentować klientów, dostarczając profesjonalną obsługę prawną i wsparcie w trudnych sprawach cywilnych. Zaufaj naszemu doświadczeniu i kompleksowej obsłudze prawnej w obszarze prawa cywilnego.

Podsumowując, w zakresie naszych kompetencji leży:

• Ochrona dóbr osobistych
• Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe
• Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów
• Prawo zobowiązań
• Prawo umów
• Postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe
• Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
• Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu
• Odszkodowania za błędy medyczne
• Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne

Nasz zespół prawników specjalizuje się w prawie cywilnym, oferując kompleksową ochronę w obszarach takich jak ochrona dóbr osobistych, nieruchomości, umów i odpowiedzialność cywilna. Reprezentujemy klientów w sprawach związanych z prawem zobowiązań, umowami, postępowaniami grupowymi i pozew zbiorowych, dbając o zabezpieczenie ich interesów.

Dodatkowo, specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań, obejmując obszary takie jak niewykonanie umów, szkody z tytułu czynów niedozwolonych, błędy medyczne i zdarzenia komunikacyjne. Nasze doświadczenie obejmuje szeroki zakres sytuacji, w których możemy skutecznie reprezentować klientów, dostarczając profesjonalną obsługę prawną i wsparcie w trudnych sprawach cywilnych. Zaufaj naszemu doświadczeniu i kompleksowej obsłudze prawnej w obszarze prawa cywilnego.

Podsumowując, w zakresie naszych kompetencji leży:

• Ochrona dóbr osobistych
• Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe
• Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów
• Prawo zobowiązań
• Prawo umów
• Postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe
• Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
• Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu
• Odszkodowania za błędy medyczne
• Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne

Potrzebujesz konsultacji lub porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...