•  Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym 
 •  Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
 •  Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 •  Sporządzanie apelacji i zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania, wniosków o wznowienie postępowania
 •  Sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 •  Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łączonego
 •  Udział w mediacjach
 •  Przygotowywnie wniosków w ramach postępownia wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 •  Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym 
 •  Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
 •  Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 •  Sporządzanie apelacji i zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania, wniosków o wznowienie postępowania
 •  Sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 •  Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łączonego
 •  Udział w mediacjach
 •  Przygotowywnie wniosków w ramach postępownia wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Potrzebujesz konsultacji lub porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...