• Sprawy pracownicze, wypowiedzenie umowy o pracę
  •  Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  •  oraz inne 

 

  • Sprawy pracownicze, wypowiedzenie umowy o pracę
  •  Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  •  oraz inne 

 

Potrzebujesz konsultacji lub porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...