• doradztwo w przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku
 • reprezentacja w postępowaniu spadkowym
 • reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących stwierdzenia nieważności testamentu
 • występowanie w sprawach dotyczących działu spadku i zniesienia współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku
 • zachowek
 • Spis inwentarza i odpowiedzialności za długi spadkowe
 • doradztwo w przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku
 • reprezentacja w postępowaniu spadkowym
 • reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących stwierdzenia nieważności testamentu
 • występowanie w sprawach dotyczących działu spadku i zniesienia współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku
 • zachowek
 • Spis inwentarza i odpowiedzialności za długi spadkowe

Potrzebujesz konsultacji lub porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...