Adwokat Białystok, prawo spadkowe

Prawo spadkowe

  • doradztwo w przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku
  • reprezentacja w postępowaniu spadkowym
  • reprezentacja w sprawach sądowych dotyczących stwierdzenia nieważności testamentu
  • występowanie w sprawach dotyczących działu spadku i zniesienia współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku
  • zachowek
  • Spis inwentarza i odpowiedzialności za długi spadkowe