02.10.18

Rozwód bez orzekania o winie czy rozwód z orzeczeniem winy?

Podstawowe argumenty za rozwodem bez orzekania o winie:

 

1. szybkość postępowania – przy zgodnym wniosku stron o zaniechanie orzekania o winie sąd ograniczy się do przesłuchania stron.

W sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne dzieci odbędzie się przesłuchanie świadka na okoliczność, czy w razie orzeczenia rozwodu ich dobro nie ucierpi.

 

2. brak chęci wykazywania winy poprzez przytaczanie bolesnych doświadczeń i wydarzeń z życia współmałżonków przed sądem. Kwestia ta jest przede wszystkim bardzo ważna w sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i nawet po orzeczeniu rozwodu byli już małżonkowie nadal będą musieli się ze sobą kontaktować w kwestiach dotyczących wspólnych dzieci.  


W takim przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo, że strony po rozwodzie pozostaną w przyjaznych stosunkach, co ułatwi wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

 

Jeśli między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi, wystarczy jedna lub dwie rozprawy sądowe i zostanie orzeczony rozwód. Jest to droga zdecydowanie mniej wyniszczająca emocjonalnie i dużo szybsza.

 

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w kwestii alimentów między stronami. Rozwiedziony małżonek, który pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka. Obowiązek alimentacyjny wygasa w tym przypadku po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie w wyjątkowych wypadkach obowiązek ten może być przedłużony przez sąd.

 

Podstawowe argumenty za rozwodem z orzeczeniem winy:

 

  1. chęć udowodnienia kto doprowadził do rozpadu małżeństwa
  2. satysfakcja osobista
  3. nierówny status majątkowy – jeżeli jedno z małżonków jest w gorszej sytuacji majątkowej, zarobkowej i szanse na zmianę tego stanu rzeczy po rozwodzie nie są duże (np. ze względu na stan zdrowia, wiek, brak doświadczenia zawodowego itp.)- sposobem na polepszenie swojego bytu po rozwodzie jest uzyskanie alimentów od byłego małżonka.

 

Często osoby decydują się na rozwód z orzeczeniem winy z  uwagi na korzyści, wynikające z obowiązku alimentacyjnego małżonka winnego.  Obowiązek ten trwa dożywotnio ( w sytuacji gdy powtórnie nie zawiera się związku małżeńskiego), niezależnie od tego czy sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków czy winę obojga małżonków. Jeśli rozwiedziony małżonek pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka.

Przedmiotowy pozew może złożyć przez całe życie, o ile oczywiście to nie on został uznany winnym rozkładu pożycia. 


Zarówno w sytuacji wystąpienia do sądu z pozwem o rozwód z orzekaniem o winie, a także w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, w trakcie trwania sprawy sądowej można zawsze zmienić stanowisko aż do uzyskania prawomocności wyroku. 

02.10.18

Rozwód bez orzekania o winie czy rozwód z orzeczeniem winy?

Podstawowe argumenty za rozwodem bez orzekania o winie:

 

1. szybkość postępowania – przy zgodnym wniosku stron o zaniechanie orzekania o winie sąd ograniczy się do przesłuchania stron.

W sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne dzieci odbędzie się przesłuchanie świadka na okoliczność, czy w razie orzeczenia rozwodu ich dobro nie ucierpi.

 

2. brak chęci wykazywania winy poprzez przytaczanie bolesnych doświadczeń i wydarzeń z życia współmałżonków przed sądem. Kwestia ta jest przede wszystkim bardzo ważna w sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i nawet po orzeczeniu rozwodu byli już małżonkowie nadal będą musieli się ze sobą kontaktować w kwestiach dotyczących wspólnych dzieci.  


W takim przypadku istnieje większe prawdopodobieństwo, że strony po rozwodzie pozostaną w przyjaznych stosunkach, co ułatwi wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

 

Jeśli między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi, wystarczy jedna lub dwie rozprawy sądowe i zostanie orzeczony rozwód. Jest to droga zdecydowanie mniej wyniszczająca emocjonalnie i dużo szybsza.

 

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w kwestii alimentów między stronami. Rozwiedziony małżonek, który pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka. Obowiązek alimentacyjny wygasa w tym przypadku po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie w wyjątkowych wypadkach obowiązek ten może być przedłużony przez sąd.

 

Podstawowe argumenty za rozwodem z orzeczeniem winy:

 

  1. chęć udowodnienia kto doprowadził do rozpadu małżeństwa
  2. satysfakcja osobista
  3. nierówny status majątkowy – jeżeli jedno z małżonków jest w gorszej sytuacji majątkowej, zarobkowej i szanse na zmianę tego stanu rzeczy po rozwodzie nie są duże (np. ze względu na stan zdrowia, wiek, brak doświadczenia zawodowego itp.)- sposobem na polepszenie swojego bytu po rozwodzie jest uzyskanie alimentów od byłego małżonka.

 

Często osoby decydują się na rozwód z orzeczeniem winy z  uwagi na korzyści, wynikające z obowiązku alimentacyjnego małżonka winnego.  Obowiązek ten trwa dożywotnio ( w sytuacji gdy powtórnie nie zawiera się związku małżeńskiego), niezależnie od tego czy sąd orzekł wyłączną winę jednego z małżonków czy winę obojga małżonków. Jeśli rozwiedziony małżonek pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka.

Przedmiotowy pozew może złożyć przez całe życie, o ile oczywiście to nie on został uznany winnym rozkładu pożycia. 


Zarówno w sytuacji wystąpienia do sądu z pozwem o rozwód z orzekaniem o winie, a także w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, w trakcie trwania sprawy sądowej można zawsze zmienić stanowisko aż do uzyskania prawomocności wyroku. 

Potrzebujesz konsultacji lub porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...