Kancelaria Adwokacka Białystok

Zakres usług

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Prowadzimy rozwody i separacje oraz kompleksowe sprawy związane ze zniesieniem wspólności majątkowej. Przeprowadzamy podział majątku wspólnego, zniesi...
W zakresie prawa cywilnego nasza kancelaria prawna prowadzimy sprawy związane z nieruchomościami, odszkodowaniami, prawem lokalowym i ochroną praw lok...
 W sprawach karnych zajmujemy się obroną w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sporządzaniem apelacji i zażaleń, jak też sporządzanie żądań o odsz...
W sprawach spadkowych udzielamy pomocy prawnej w czynnościach związanych z dziedziczeniem, stwierdzeniem nabycia spadku ...
Zajmujemy się sprawami pracowniczymi dotyczącymi wypowiedzenia umowy o pracę, sprostowania świadectwa pracy, prowadzimy sprawy dotyczące odwołań od de...
Prowadzimy sprawy z zakresu prawa budowlanego, sporządzamy odwłania, skargi oraz skargi kasacyjnedo samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administ...
Zajmujemy się sporządzaniem umów, udzielamy pomocy prawnej w sprawach dotyczących zamówień publicznych, działalności gospodarczej, ochronie danych oso...

bb