Kancelaria Adwokacka Białystok

Zakres usług

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Prowadzimy rozwody i separacje oraz kompleksowe sprawy związane ze zniesieniem wspólności majątkowej, podziałem majątku wspólnego ... alimenty ......
Prowadzimy sprawy związane z nieruchomościami, odszkodowaniami, prawem lokalowym i ochroną praw lokatorów ...
 Zajmujemy się obroną w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sporządzaniem apelacji i zażaleń, jak też sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośću...
Udzielamy pomocy prawnej w czynnościach związanych z dziedziczeniem i spadkiem ...
Zajmujemy się sprawami pracowniczymi dotyczącymi wypowiedzenia umowy o pracę, sprostowania świadectwa pracy, prowadzimy sprawy dotyczące odwołań od de...
Prowadzimy sprawy z zakresu prawa budowlanego, sporządzamy odwłania, skargi oraz skargi kasacyjnedo samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administ...
Zajmujemy się sporządzaniem umów, udzielamy pomocy prawnej w sprawach dotyczących zamówień publicznych, działalności gospodarczej, ochronie danych oso...