07

03.23

KTO PO KIM DZIEDZICZY?

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testamencie spadkobiercy albo gdy żadna z osób nie chce lub nie może dziedziczyć, dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

11

12.22

Testament

Każdy ma prawo rozporządzać własnym majątkiem według swego uznania. Temu służy testament, w którym testator (przyszły spadkodawca) może zapisać, komu chce i co chce przekazać po swojej śmierci. Dopóki osoba, która go sporządziła, żyje, testament nie wywiera żadnych skutków prawnych i zawsze można go odwołać lub zmienić.

15

10.19

DOWODY W SPRAWIE ROZWODOWEJ

Przeprowadzenie przez sąd postępowania dowodowego w sprawach rozwodowych ma na celu przede wszystkim ustalenie okoliczności faktycznych dotyczących powodów rozkładu pożycia małżeńskiego, określenia ewentualnej winy oraz okoliczności dotyczących małoletnich dzieci i ich sytuacji. 

02

10.18

Podwyższenie alimentów

Potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem dziecka. Alimenty orzeczone na dziecko, gdy uczęszczało do szkoły podstawowej, mogą być niewystarczające dla licealisty. Masz prawo starać się o ich podwyższenie!

02

10.18

Rozwód bez orzekania o winie czy rozwód z orzeczeniem winy?

Wiele osób zastanawiających się nad zakończeniem związku małżeńskiego powinni zadecydować czy chcą wnieść pozew rozwodowy z orzekaniem o winie czy może bez orzeczenia winy. Jest to bardzo trudna decyzja. Przedstawiam argumenty, które mogą pomóc w odpowiednim wyborze.   

07

08.18

Orzeczenie rozwodu

Niestety w ostatnim czasie coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Jest to bardzo trudny okres dla małżeństw posiadających dzieci ale także dla związków bezdzietnych.

Potrzebujesz konsultacji lub porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...