Adwokat Białystok

Blog

Kto po kim dziedziczy spadek?

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...
06.11.2018

Testament

Każdy ma prawo rozporządzać własnym majątkiem według swego uznania. Temu służy testament, w którym testator (przyszły spadkodawca) może zapisać, komu...
19.10.2018

Dowody w sprawie rozwodowej

Przeprowadzenie przez sąd postępowania dowodowego w sprawach rozwodowych ma na celu przede wszystkim ustalenie okoliczności faktycznych dotyczących po...
03.10.2018

Podwyższenie alimentów

Potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem dziecka. Alimenty orzeczone na dziecko, gdy uczęszczało do szkoły podstawowej, mogą być niewystarczające dla...
02.10.2018

Rozwód bez orzekania o winie czy rozwód z orz...

Wiele osób zastanawiających się nad zakończeniem związku małżeńskiego powinni zadecydować czy chcą wnieść pozew rozwodowy z orzekaniem o winie czy moż...
02.10.2018

Orzeczenie rozwodu

Niestety w ostatnim czasie coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem. Jest to bardzo trudny okres dla małżeństw posiadających dzieci ale także dla zw...
07.08.2018