02.10.18

Podwyższenie alimentów

Potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem dziecka. Alimenty orzeczone na dziecko, gdy uczęszczało do szkoły podstawowej, mogą być niewystarczające dla licealisty. Masz prawo starać się o ich podwyższenie!

Podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, gdy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, ulegną zmianie.

 


O podwyższenie alimentów wystąpić można w sytuacji, gdy:

 

 1. zwiększyły się uzasadnione potrzeby dziecka np. poszło ono do szkoły, zachorowało i konieczne jest jego długotrwałe leczenie, chce uczęszczać na dodatkowe zajęcia
 2. nastąpiło pogorszenie sytuacji życiowej osoby, z którą dziecko mieszka, np. straciła ona pracę, zachorowała, itp.
 3. zwiększyły się możliwości finansowe osoby zobowiązanej do płatności alimentów.

 

W pozwie należy uzasadnić jaka przesłanka nastąpiła uzasadniająca podwyższenie alimentów oraz policzyć, ile miesięcznie kosztuje utrzymanie naszego dziecka.

Należy policzyć w szczególności wydatki na:

 

 • jedzenie,
 • ubrania,
 • środki czystości,
 • naukę,
 • rozrywkę
 • leki
 • zajęcia poza szkolne
 • opłaty mieszkaniowe.

 

Z kolei przy ustalaniu możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów należy zastanowić się, ile może ona miesięcznie zarobić, a nie ile na chwilę obecną faktycznie zarabia. Większe możliwości zarobkowe będzie miała osoba o wykształceniu wyższym np. medycznym niż osoba o wykształceniu podstawowym. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że osoba o większych możliwościach finansowych pracuje tymczasowo na gorzej opłacanym stanowisku.

 

Proponuję najpierw porozmawiać z zobowiązanym rodzicem do płacenia alimentów i przedyskutować kwestie zwiększonych potrzeb dziecka. Przy uzyskaniu zgody rodzic zobowiązany może dobrowolnie podwyższyć kwotę alimentów. W razie odmowy, należy wnieść pozew do sądu rejonowego. 

02.10.18

Podwyższenie alimentów

Potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem dziecka. Alimenty orzeczone na dziecko, gdy uczęszczało do szkoły podstawowej, mogą być niewystarczające dla licealisty. Masz prawo starać się o ich podwyższenie!

Podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, gdy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, ulegną zmianie.

 


O podwyższenie alimentów wystąpić można w sytuacji, gdy:

 

 1. zwiększyły się uzasadnione potrzeby dziecka np. poszło ono do szkoły, zachorowało i konieczne jest jego długotrwałe leczenie, chce uczęszczać na dodatkowe zajęcia
 2. nastąpiło pogorszenie sytuacji życiowej osoby, z którą dziecko mieszka, np. straciła ona pracę, zachorowała, itp.
 3. zwiększyły się możliwości finansowe osoby zobowiązanej do płatności alimentów.

 

W pozwie należy uzasadnić jaka przesłanka nastąpiła uzasadniająca podwyższenie alimentów oraz policzyć, ile miesięcznie kosztuje utrzymanie naszego dziecka.

Należy policzyć w szczególności wydatki na:

 

 • jedzenie,
 • ubrania,
 • środki czystości,
 • naukę,
 • rozrywkę
 • leki
 • zajęcia poza szkolne
 • opłaty mieszkaniowe.

 

Z kolei przy ustalaniu możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów należy zastanowić się, ile może ona miesięcznie zarobić, a nie ile na chwilę obecną faktycznie zarabia. Większe możliwości zarobkowe będzie miała osoba o wykształceniu wyższym np. medycznym niż osoba o wykształceniu podstawowym. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że osoba o większych możliwościach finansowych pracuje tymczasowo na gorzej opłacanym stanowisku.

 

Proponuję najpierw porozmawiać z zobowiązanym rodzicem do płacenia alimentów i przedyskutować kwestie zwiększonych potrzeb dziecka. Przy uzyskaniu zgody rodzic zobowiązany może dobrowolnie podwyższyć kwotę alimentów. W razie odmowy, należy wnieść pozew do sądu rejonowego. 

Potrzebujesz konsultacji lub porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...